το καλύτερο σχολείο είναι το κατειλημμένο

το καλύτερο σχολείο είναι το κατειλημμένο

Κείμενο που τυπώθηκε σε 400 αντίτυπα και μοιράστηκε στο 8ο και 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου (Αϊ Γιάννης και Θέρισσος) με τη βοήθεια συντροφισσών και συντρόφων, σχετικά με τις καταλήψεις σχολείων.

Οκτώβριος 2020

Antifa χαρτοπανό

Antifa χαρτοπανό που κολλήθηκαν στο πάρκο του Ατσαλένιου και στη περιοχή της Παναγίτσας.

*Το χαρτοπανό στην Παναγίτσα (που είναι γραμμένο σε αλβανικά και ελληνικά) σκίστηκε την ίδια μέρα.