το καλύτερο σχολείο είναι το κατειλημμένο

το καλύτερο σχολείο είναι το κατειλημμένο

Κείμενο που τυπώθηκε σε 400 αντίτυπα και μοιράστηκε στο 8ο και 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου (Αϊ Γιάννης και Θέρισσος) με τη βοήθεια συντροφισσών και συντρόφων, σχετικά με τις καταλήψεις σχολείων.

Οκτώβριος 2020