Αυτοκόλλητα 2018

τυπωμένα σε 5000 κομμάτια  

 

 

 

Τρικάκι δρόμου στη γειτονιά του Λάκκου που τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα, σχετικά με τη σωματική επίθεση του αφεντικού του μαγαζιού ”ο Λάκκος” σε εργαζόμενο

Απρίλιος 2018