ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ / ΤΡΙΚΑΚΙΑ

 

Τρικάκι δρόμου στη γειτονιά του Λάκκου που τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα, σχετικά με τη σωματική επίθεση του αφεντικού του μαγαζιού ”ο Λάκκος” σε εργαζόμενο

Απρίλιος 2018